En godec nam gode

Družina Slak in Društvo za ohranjanje Slakove Glasbe že drugo leto zapored organizirata »Festival Slakove glasbe«. Namen Festivala je, ohranjati pristno kulturo Mirnopeške doline in Slakovo glasbo. Festival bo potekal v Mirni peči 5. 10. 2019. Poleg Slakovega sejma in večernega gala koncerta bo osrednji del festivala tudi tokrat Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka. Novost letošnjega tekmovanja bodo pevske skupine s štiriglasnim petjem, ki poustvarjajo slovensko ljudsko ali umetno pesem. Hkrati pa najavljamo, da bodo festivali od letos dalje potekali na vsake 2 leti. Naslednji festival bo leta 2021.

Lepo vabljeni.
Društvo za ohranjanje Slakove glasbe

 

V okviru festivala Slakove glasbe bodo na festivalni dan potekale naslednje aktivnosti:

Tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka (Osnovna šola Toneta Pavčka):
• diatonična harmonika
• komorne zasedbe (kvintet, kvartet, trio)
• vokalne skupine (kvartet, kvintet …)

Slakov sejem (Osnovna šola Toneta Pavčka in okolica):
• ogled muzeja Lojzeta Slaka
• organizirani ogled (Pavčkov dom, domači kraj ter zidanica Lojzeta Slaka)
• prikaz izdelovanja harmonik in narodnih noš
• degustacija vin
• čebelarstvo
• nastop otroškega pevskega zbora
• nastop harmonikarjev

Večer glasbe Lojzeta Slaka (Športna dvorana osnovne šole Toneta Pavčka):
• Zmagovalci posameznih kategorij
• Nastop absolutnega zmagovalca Tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka
• Koncertni ansambel in Fantje s Praprotna
• Harmonikarski orkester


TEKMOVANJE ZA NAGRADO LOJZETA SLAKA (Osnovna šola Toneta Pavčka)
RAZPIS TEKMOVANJA ZA NAGRADO LOJZETA SLAKA
PRIJAVNICA SOLO DIATONIČNA HARMONIKA
PRIJAVNICA KOMORNA ZASEDBA
PRIJAVNICA VOKALNA SKUPINA


1. ČLEN – POGOJ ZA PRIJAVO
Tekmovanja se lahko udeležijo glasbeniki vseh narodnosti, vseh starosti in obeh spolov. Pogoj za instrumentaliste je, da skladbe iz izvajanega programa izvirajo iz zakladnice Slakove glasbe. Pogoj za vokalne skupine je, da skladbe izvajajo iz zakladnice slovenskih ljudskih ali umetnih pesmi, ki so jih izvajali Fantje s Praprotna ter pesmi iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za vokalno izvedbo.

2. ČLEN – DISCIPLINE
Disciplina SOLO DIATONIČNA HARMONIKA
V disciplini »solo diatonična harmonika« nastopajo harmonikarji in harmonikarke, ki igrajo na diatonično harmoniko. Nastop izvedejo solo, brez spremljave drugih glasbil.

Disciplina KOMORNA ZASEDBA
V disciplini »komorna zasedba« lahko nastopajo sestavi z glasbili, ki so prisotna v Slakovi glasbi:
• trio (harmonika, kitara, berda ali kontrabas ali bariton),
• trio in spremljevalna glasbila (klarinet, citre, trobenta …).

Disciplina VOKALNA SKUPINA
V disciplini »vokalna skupina« nastopajo sestavi s štiriglasnim petjem (kvartet, kvintet …), ki izvajajo slovenske ljudske in/ali umetne pesmi iz zakladnice pesmi Fantov s Praprotna ter pesmi iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za vokalno izvedbo.

3. ČLEN – STAROSTNE KATEGORIJE
Disciplina »solo diatonična harmonika«
Tekmovalci so razvrščeni v naslednje starostne kategorije.
kategorija I.a: do 11 let, rojeni leta 2008 in kasneje;
kategorija I.b: 12 in 13 let, rojeni leta 2006 in 2007;
kategorija I.c: 14 in 15 let, rojeni leta 2004 in 2005;
kategorija II: 16 do 18 let, rojeni leta 2001 , 2002, 2003;
kategorija III: 19 do 23 let, rojeni leta 1996, 1997, 1998, 1999 in 2000;
kategorija IV: 24 do 39 let, rojeni od leta 1979 do 1995;
kategorija V: od 40 let dalje, rojeni do leta 1978.

Disciplina »komorna zasedba«
V disciplini »komorna zasedba« ni starostnih kategorij. Strokovna komisija oceni izvajanje glede na povprečno starost komorne zasedbe.

Disciplina »vokalna skupina«
V disciplini »vokalna skupina« ni starostnih kategorij. Strokovna komisija oceni izvajanje glede na povprečno starost vokalne skupine.

4. ČLEN – TEKMOVALNI PROGRAM
Disciplina »solo diatonična harmonika«
Tekmovalci najprej zaigrajo obvezno skladbo, ki je določena za vsako starostno kategorijo. Kot drugo zaigrajo katerokoli skladbo iz zakladnice Slakove glasbe.
Seznam obveznih skladb:
Kategorija I.a: »OKROGLA POLKA« ali »POD PONCAMI«
Kategorija I.b: »ČEBELAR« ali »KJE MAMICI BI ROŽ NABRAL«
Kategorija I.c: »POŠTAR« ali »NA VEČER«
Kategorija II.: »ŽUŽEMBERŠKA POLKA« ali »OB CVIČKU«
Kategorija III.: »KRKA SANJAVA« ali »MUZIKANT«
Kategorija IV.: »TA SOSEDOV FRANCELJ« ali »TITANIK«
Kategorija V: »MENI NI ZA BOGATIJO« ali »VALČEK ZA PRIJATELJE«

Disciplina »komorna zasedba«
Najprej zaigrajo skladbo iz zakladnice Slakove glasbe, posneto v enakem sestavu kot komorna zasedba, ki nastopa. Druga skladba je katerakoli Slakova skladba.
Primeri za prvo skladbo komorne zasedbe:
• SESTAV (klasičen trio): harmonika, kitara, kontrabas ali berda
Predlog: Okrogla polka
• SESTAV: harmonika, kitara, bariton, dva klarineta
Predlog: V Brežiškem gradu
• SESTAV: harmonika, kitara, bariton, klarinet
Predlog: Mirnopeška polka
• SESTAV: harmonika, kontrabas, klarinet, trobenta
Predlog: Vijolice
• SESTAV: harmonika, kitara, kontrabas, citre
Predlog: Ne prižigaj luči

Disciplina »vokalna skupina«
Zapojejo slovensko ljudsko ali umetno pesem iz zakladnice pesmi Fantov s Praprotna ter pesmi iz zakladnice Slakove glasbe, prirejene za vokalno izvedbo.

5. ČLEN – OCENJEVALNI KRITERIJ IN ŽIRIJA
Strokovna žirija, ki jo določita organizator in družina Slak, bo ocenila nastope tekmovalcev. Ocenjevala bo glasbene prvine, kot so ritmika, dinamika, tehnična izvedba in »Slakov način« interpretacije, ki mora sovpadati oziroma se čim bolj približati originalnim zvočnim zapisom.
Tekmovalci bodo glede na doseženo število točk prejeli:
• od 95 do 100 točk zlato priznanje;
• od 90 do 94 točk srebrno priznanj;
• od 85 do 89 točk bronasto priznanje;
• do 84 točk priznanje za udeležbo.
Med ocenjevanjem se bodo decimalna mesta matematično zaokroževala navzgor ali navzdol.

6. ČLEN – GARDEROBA TEKMOVALCA
Tekmovalec mora biti za nastop primerno oblečen (narodna noša, ali druga za oder primerna garderoba - elegantno).

7. ČLEN – PRIJAVNINE
Prijavnina za disciplino »solo diatonična harmonika« v vseh starostnih skupinah znaša 50,- EUR, za komorno zasedbo trio znaša 75,- EUR, za komorno zasedbo kvartet ali več 100,- EUR, za vokalno skupino kvartet ali več 100,- EUR.
Poravnana mora biti na dan zaključka prijavnega roka. Prijav, za katere na datum zaključka prijavnega roka prijavnina ne bo poravnana, ne bomo upoštevali kot veljavne.

8. ČLEN – NAGRADNI SKLAD
Nagrada za skupno drugo uvrščenega v kategoriji SOLO DIATONIČNA HARMONIKA:
• nova dolenjska narodna noša, izdelana po meri in
• skulptura za skupno drugo uvrščenega.
Nagrada za skupno drugo uvrščenega v kategoriji SOLO DIATONIČNA HARMONIKA:
• nova dolenjska narodna noša, izdelana po meri in
• skulptura za skupno drugo uvrščenega.
Nagrada za skupno tretje uvrščenega v kategoriji SOLO DIATONIČNA HARMONIKA:
• biografska knjiga Lojze Slak (Ivan Sivec) s posvetilom družine Slak in
• skulptura za tretje uvrščenega.
Nagrada za absolutnega zmagovalca v kategoriji KOMORNA ZASEDBA
• skulptura za skupno prvo uvrščeno zasedbo,
• biografska knjiga Lojze Slak (Ivan Sivec) s posvetilom družine Slak.
Nagrada za absolutnega zmagovalca v kategoriji VOKALNA SKUPINA
• skulptura za skupno prvo uvrščeno zasedbo,
• biografska knjiga Lojze Slak (Ivan Sivec) s posvetilom družine Slak.
Ostale nagrade vseh kategorijah:
• priznanja za udeležbo, bronasta, srebrna in zlata priznanja;
• plakete za prvo, drugo in tretje mesto v vsaki starostni skupini oz. zasedbi;
• praktična nagrada za vsakega udeleženca.

9. ČLEN – ROK PRIJAVE
Rok za prijavo je 15. 9. 2019. Prijavnic, ki bodo na pošto oddane po tem datumu, ne bomo upoštevali kot veljavne.

10. ČLEN – VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o prijavljenih in sodelujočih na natečaj, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in evropsko smernico SUVP/GDPR.
Osebnih podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.
Osebni podatke bomo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani, torej za namen Festivala Slakove glasbe.
Tekmovalci ob prijavi na tekmovanje dovoljujejo javno objavo osebnih imen v vrstnem redu programa tekmovanja, snemanje tekmovalnega nastopa, objavo in obdelavo podatkov in pridobljenega materiala izključno z namenom objave rezultatov in promoviranja festivala. S prijavo na dogodek tekmovalci dovoljujejo fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih in druge javne objave, povezane s festivalom.
Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo na naslov: lojze@slak.si

11. ČLEN – DODATNE INFORMACIJE
Prijavnico pošljite na naslov:
Društvo za ohranjanje Slakove glasbe
Trg 2
8216 Mirna peč
ali izpoljenjeno in podpisano preko elektronskega sporočila na naslov: lojze@slak.si.

Dodatne informacije:
Tel: 040 572 410 (Robert Slak)
Mail: lojze@slak.si


RAZPIS TEKMOVANJA ZA NAGRADO LOJZETA SLAKA
PRIJAVNICA SOLO DIATONIČNA HARMONIKA
PRIJAVNICA KOMORNA ZASEDBA
PRIJAVNICA VOKALNA SKUPINA


Brošura Festivala Slakove glasbe
Spletni zemljevid Festivala Slakove glasbe
 Vstop za OBISKOVALCE na tekmovanje in sejem je BREZPLAČEN!


FESTIVAL SO OMOGOČILI:

Harmonika PROSTOR
Občina Mirna Peč

Organizacija razstav, Robert Slak s.p.
Avtohiša Slak d.o.o.
Čevljarstvo Štajnar
Narodnjak.si
Orhideja, Danijela Cesar s.p.
Revija Muzika
Narodnjak.si

Festival Slakove glasbe bo potekal v sodelovanju s:
Turističnim društvom Mirna Peč,
Osnovno šolo Toneta Pavčka,
Zvezo diatonične harmonike Slovenije.

Organizatorja festivala:
Družina Slak in
Društvo za ohranjanje Slakove glasbe