Slak d.o.o.

Gunceljska 14
1210 Ljubljana - Šentvid

Telefon: 01 51 222 11
Faks: 01 51 282 84

E-pošta: lojze@slak.si
Facebook: LojzeSlakOfficial
Youtube:
LojzeSlakOfficial


Potujoča razstava "Moje plošče so moje knjige"

E-pošta:
lojze@slak.si
Telefon: 040 572 410


Obvestilo za javnost: / Obvestilo glasbeno-produkcijskim hišam:
Dediči oz. lastniki avtorskih pravic po pokojnem glasbeniku Lojzetu Slaku obveščamo slovensko javnost, da je potrebno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP čl. 21 – 33), za uporabo avtorskih del Lojzeta Slaka oz. Ansambla Lojzeta Slaka v namen distribucije, reprodukcije, predelave ali druge oblike eksploatacije avtorjevih del, predhodno urediti materialne avtorske pravice.
Vse zainteresirane za uporabo glasbenih del in besedil Lojzeta Slaka oz. Ansambla Lojzeta Slaka pozivamo, da ustrezno uredijo materialne avtorske pravice z dediči oz. lastniki avtorskih pravic.

Alojzij in Robert Slak

Urednik: Robert in Alojzij Slak
Slika na naslovni strani: Metod Bočko
Avtor besedila: Metod Bočko, Ivan Sivec
Design: Andrej Kajzer
Prevod (nemščina): Andreja Bergant, Elisabeth & Gregor Metschina
Prevod (angleščina): Saša Sotošek, Tine Končan