KADAR PA MIM’ HIŠ’CE GREM

1. Če mam'ca ne vedo
2. Dekletovo slovo
3. Kadar pa mim' hiš'ce grem
4. Otožno srce
5. Pomlad na deželi
6. Pri dobri kapljici
7. Prijeten spomin
8. Svatje že vriskajo
9. Urežimo še eno
10. V njenem cvetju