BARBOV SLAK

BARBOV SLAK


Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932 na Jordankalu pri Mirni peči na Dolenjskem mami Ani in očetu Matiji kot četrti otrok. Nekaj mesecev po njegovem rojstvu je mama hudo zbolela, zato so ga, sprva zgolj začasno, vzeli k sebi mamini starši Marija in Jože Barbo z Malega Kala, kjer je nato ostal do svojega odhoda v Ljubljano leta 1954. Otroška in mladostna leta so mu tekla v mirnopeškem okolju v medsebojnem obiskovanju obeh družin. Prijelo se ga je ime Barbov Slak.


Domačija na Jordankalu je bila trdna dolenjska kmetija, kjer je Slakova rodbina prisotna vsaj od sredine 18. stoletja dalje. V družini Slakovih je bilo deset otrok: Marija, Stanislav, Ana, Alojzij, Jožefa, Vida, Matija, Anton, Kristina in Gabrijela. Ob prihodu malega Lojzeta na Mali Kal so tam poleg starih staršev živeli še njegovi strici Anton, Ludvik in Lojze ter teti Marija in Frančiška. Strica Lojze in Ludvik sta imela velik vpliv na njegova prva srečanja z glasbo in kasnejšo glasbeno pot.

 
PLEMIŠKO POREKLO


Rodbina Barbo je kranjska plemiška rodbina, ki izhaja iz Italije. Priimek ali rodbina naj bi izvirala celo iz Rima, domnevno iz časa znanega rimskega cesarja Nerona, ki je vladal rimskemu imeriju pred 2000 leti. Od tu naj bi se naselila v Parmi, kjer se je prvič pojavila v zgodovinskih zapisih, kasneje v 8. stoletju pa so bili Barbi med prvimi patriciji v Benetkah. V 15. stoletju naj bi se rodbina naselila tudi v Istri. Obširno družinsko poreklo, podprto s številnimi pravnimi dokumenti in zgodovinskimi zapisi je v svoji knjigi Rodbina Barbo opisala avtorica knjige Anica Levstik (2020).


V prvi polovici 18. stoletja se je spletla ljubezen med lukenjsko Barbovo grofično in hmeljniškim graščakom. Iz te skrivne ljubezni se je rodil otrok, sin, ki pa ni bil rojen v zakonu. Hmeljniški graščak pa je kljub temu poskrbel za sina in ga materialno podpiral do njegove polnoletnosti.


Barbov rod pa se je širil dalje in po virih se je konec 18. stoletja, točneje 1791. leta, odcepila veja rodbine na Gorenje Kamence, kamor se je priženil Bartolomej Barbo k Apoloniji Grivic. Od tu se je priimek širil v Sevno pod Trško goro, Šmarješke Toplice in Birčno vas, naslednji rodovi pa so odhajali na vse strani dežele. Na Dobju, Malem Kalu, Kamencah, v Šmarjeških Toplicah in Sevnem so Barbi še danes.


​Lojzetova mati Ana Barbo je bila rojena leta 1902 in doma z Malega Kala št. 1, leta 1928 pa se je omožila z Matijem Slakom in skupaj sta nato živela na kmetiji na Jordankalu št. 3. Ana in Matija sta si ustvarila številno družino, v kateri je bilo kar enajst otrok, sin Matija, rojen leta 1936 je umrl star komaj dobro leto. Lojze Slak (Alojzij), rojen 23. 7. 1932,  je bil njun četrti otrok.

 

Nazaj